هدیه جذاب بوکمارکهای آبرنگی

هدیه جذاب بوکمارکهای آبرنگی

هنگام مطالعه کتاب ممکن است به دلایل مختلفی مثل زنگ خوردن تلفن ، صدا کردن اعضای خانواده و ... مجبور باشید هر چه کنار دستتان باشد را از خودکار و موگیر گرفته تا ... لای کتابتان بگذارید تا صفحه ی مورد نظرتان را از دست ندهید. نشانگر کتاب به شما کمک می‌کند که دقیقا در همان صفحه قبل به مطالعه خود ادامه دهید.